ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿಮಠವರ ಭೇಟಿ. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿಮಠವರ ಭೇಟಿ.

ಇಂದು ದಿ: 13-10-18 ಮುಂಜಾನೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶುಗಸ್೯ ಮಾಲಿಕರು, ಉಕಹೋಸ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿಮಠ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಜಮಖಂಡಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಸುದೀಘ೯ ಚಚೆ೯ ಮಾಡಿದೆವು

Post Top Ad

Responsive Ads Here