ಜನಾಧ೯ನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಭೇಟಿ: ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಚಚೆ೯. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಜನಾಧ೯ನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರೊಂದಿಗೆ 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಭೇಟಿ: ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಚಚೆ೯.

ಇಂದು ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಜನಾಧ೯ನ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದೆವು.ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎ.ದಂಡಿಯಾ, ಮಾಜಿ ಸನಿಕರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಸಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಿದ್ಧನಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ, ಸಂದೀಪ ಉಕ್ಕಲಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ ಅನಂತರೆಡ್ಡಿ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವೀರನಗೌಡಾ ಪಾಟೀಲ, ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾಕೂಬ್ ನದಾಫ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ ಬಸವರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿದಿ:19-1-19 ಕಂಠಿ ರೆಸಾಟ್೯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಶಿರೂರ ಗ್ರಾಮ ಘಟಕದ ಪಪ್ಪು ರೆಡ್ಡಿ, ಸಹನಾ ಅಂಗಡಿ ಮುಂತಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ.

Post Top Ad

Responsive Ads Here