ಉಕ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಉಕ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ.

ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕದ ಕುರಿತು ಚಚಿ೯ಸಲೆಂದೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ವಷ೯ದಿಂದ ಎಲ್ಲ 13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಉಕಹೋಸ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Post Top Ad

Responsive Ads Here