ಉಕಹೋಸ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ ಘಟಕದ ಬೆಂಬಲ: - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಉಕಹೋಸ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ ಘಟಕದ ಬೆಂಬಲ:


ಮುಧೋಳ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ 5 ನೇ ದಿನದ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೋಮು ಜಗದಾಳ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದರು.Post Top Ad

Responsive Ads Here