ಷೊ.ಬ್ರ.ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಡವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ, ರೂಗಿ. ತಾ. ಮುಧೋಳ ಇವರಿಗೆ ಉಕಹೋಸ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿದೆವು. ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡು ಗಣಿ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ದೇವರಮನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಶೋಕ ಕುಳಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಷೊ.ಬ್ರ.ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅಡವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ, ರೂಗಿ. ತಾ. ಮುಧೋಳ ಇವರಿಗೆ ಉಕಹೋಸ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿದೆವು. ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡು ಗಣಿ, ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ದೇವರಮನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅಶೋಕ ಕುಳಲಿ ಇದ್ದಾರೆ.


Post Top Ad

Responsive Ads Here