ಉಕ ಭಾಗದ ರೈಲು ಮಾಗ೯ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಯೋಜನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಕಹೋಸ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕುತಬುದ್ದೀನ ಖಾಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಉಕ ಭಾಗದ ರೈಲು ಮಾಗ೯ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತು ಯೋಜನಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಉಕಹೋಸ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಕುತಬುದ್ದೀನ ಖಾಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.


Post Top Ad

Responsive Ads Here