"ಅಖಂಡತೆ"ಯೆಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ "ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ "ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. -ಉಕಹೋಸ - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

"ಅಖಂಡತೆ"ಯೆಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ "ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ "ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. -ಉಕಹೋಸPost Top Ad

Responsive Ads Here