ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚ ನಿಣ೯ಯಗಳು - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಚ ನಿಣ೯ಯಗಳು

1) ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: 13
2) ರಾಜಧಾನಿ : ಬಾಗಲಕೋಟೆ
3) ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರು: ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ
4) ಧ್ವಜ: ಕೇಸರಿ ಹಳದಿ ಹಸಿರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ
5) ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಜನೇವರಿ 1

sans-serif; font-size: 14px;" />4) ಧ್ವಜ: ಕೇಸರಿ ಹಳದಿ ಹಸಿರು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ
5) ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ: ಜನೇವರಿ 1Post Top Ad

Responsive Ads Here