ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ: - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ:

ಕಛೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ: ಇಂದು ದಿ: 13-9-18 ರಂದು ಉಕಹೋಸ ಕಛೇರಿಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ, ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತಪ್ಪಾ ಕೋಮಾರ ಹಾಗೂ ಈರಪ್ಪಾ ಹಂಚಿನಾಳ, ಸಂಗಣ್ಣವರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಉಕ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಚಚೆ೯ ನಡೆಯಿತು. 17 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಕಾಯ೯ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತೀಮಾ೯ಣಿಸಿದೆವು.

Post Top Ad

Responsive Ads Here