ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ದಿ: 7-9-18. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ. ದಿ: 7-9-18.


* ಶಂಕರ ಸುಗತೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ
* ಬಸವರಾಜ ಕರಿಗಾರ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ರೈತ ಸಂಘ
* ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಕಾಯಿ.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಕಹೋಸ
* ಶೋಭಾ ಛಲವಾದಿ.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಕಹೋಸ
* ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಕಳ್ಳಿಮನಿ.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಕರೈಸಂ.

Post Top Ad

Responsive Ads Here