ಧಾಮಿ೯ಕ ಮುಖಂಡದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಧಾಮಿ೯ಕ ಮುಖಂಡದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನದಿ:31-7-18ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವಣ೯ಸೌಧದ ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾಮಿ೯ಕ ಮುಖಂಡರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಮುತ್ತಿನಕಂತಿಮಠದ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಉಕಹೋಸ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಮುಖರಿಂದ ಆಹ್ವಾನ

Post Top Ad

Responsive Ads Here