UKHS ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

UKHS ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ
ಕನಾ೯ಟಕ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರು  ನ್ಯಾ. ಅರಳಿ ನಾಗರಾಜ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನಾ೯ಟಕ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ.
ದಿ: 23-11-17 ಗುರುವಾರ . ಮುಂಜಾನೆ 11. ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನ ನವನಗರ. ಬಾಗಲಕೋಟ
~ನಾಗೇಶ ಗೋಲಶೆಟ್ಟಿ.
ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯ೯ದಶಿ೯ ಉಕಹೋಸ
📱9945456313

Post Top Ad

Responsive Ads Here