ಉಕ ಹೋಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದವರು - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಉಕ ಹೋಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದವರು ಕೀತಿ೯ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಾಯನ್ಸ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಮಹಾದೇವ ಲಿಂಗರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಮಂಟೂರಿನ ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಎಜೆಂಟ್ ಸಿದ್ದು ಮೆಟಗುಡ್ಡ ಉಕಹೋಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದರು.Post Top Ad

Responsive Ads Here