ಹುಸನಪ್ಪಾ ಛಲವಾದಿ ಉಕ ಹೋಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದರು - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಹುಸನಪ್ಪಾ ಛಲವಾದಿ ಉಕ ಹೋಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದರು


ಬೀಳಗಿಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ, ಕನಾ೯ಟಕ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಹುಸನಪ್ಪಾ ಛಲವಾದಿ ಇಂದು ದಿ: 6-11-17 ರಂದು ಉಕಹೋಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದರು. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Post Top Ad

Responsive Ads Here