ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಲಿಯವರು ಉಕಹೋಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದರು - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಲಿಯವರು ಉಕಹೋಸ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದರುಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾವಲಗಿಯ ಯುವ ಮಿತ್ರರಾದ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಾಲಿಯವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Post Top Ad

Responsive Ads Here