ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸಭೆ- ದಿ: 25-11-2017 ಶನಿವಾರ. - ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

Breaking

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ

students

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಸಭೆ- ದಿ: 25-11-2017 ಶನಿವಾರ.ಮಾನ್ಯರೆ.....ದಿ:12-11-17 ರಂದು ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಯ೯ಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯ ವರದಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕಾಯ೯ಗಳಿಗೆ ಅಣಿಯಾಗಲು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ.
ದಿ: 25-11-2017 ಶನಿವಾರ.
ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ
ಸ್ಥಳ: ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಹೋಟೇಲ್ ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟ.
*ಚಚಾ೯ ವಿಷಯಗಳು*
1) ಪತ್ರಿಕೆ ನೊಂದಣಿಗೆ ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸುವದು.
2) ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಜಿ೯ ಸಲ್ಲಿಸುವದು.
ದಿ: 12-11-17 ರಂದು ನಡೆದ ಕಾಯ೯ಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳುPost Top Ad

Responsive Ads Here